top of page

PRIVATE BELEID

1. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

Privacy

 

Het indienen van alle persoonlijke of commerciële informatie op de website is puur vrijwillig. Als u persoonlijke informatie (e-mailadres, namen, postadres, cv enz.) Verstrekt aan de internationale wervings- en interim-managementservice van AIR Global Executive Search, stellen wij vast dat we de informatie eerlijk verzamelen; dat wil zeggen dat we u informeren als we de informatie willen doorgeven aan een derde partij, in het algemeen binnen het internationale rekruterings- en interim-managementproces. Het wordt nooit aan iemand buiten het bedrijf geleverd zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om het openbaar te maken.
U hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de persoonlijke informatie die AIR Global Executive Search over u bewaart en om eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Richt verzoeken aan mevrouw Grana (info @ airglobales.com). We zullen u een leesbare kopie verstrekken van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren - houd er rekening mee dat we een bewijs van uw identiteit nodig hebben. Het verstrekken van deze informatie is kosteloos. U kunt een verzoek indienen om de gegevens te laten wissen, corrigeren, wijzigen en aanvullen.

 

2. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

Gegevensverzameling en doelspecificatie

 

AIR Global Executive Search kan een cookie op uw computer plaatsen om niet-persoonlijke statistische informatie te verzamelen om de gebruiksvriendelijkheid op onze website te vergroten. De cookie helpt ons om gegevens te verzamelen over de gemiddelde tijd die is besteed aan het bekijken van een pagina, gemeenschappelijke paden die bezoekers via de site hebben gevolgd, browserinstellingen en andere algemene informatie. We gebruiken deze gegevens om de diensten op onze site te verbeteren en de gebruikerservaring te verfijnen.

 

3. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

Inhoud van de website

 

AIR Global Executive Search garandeert of aanvaardt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie, tenzij de fout opzettelijk of door grove nalatigheid is ontstaan. Dit verwijst naar enig verlies, materieel of immaterieel, geleden als gevolg van het gebruik van deze website. Het is uitdrukkelijk aan AIR Global Executive Search voorbehouden om delen of de entiteit van deze website te wijzigen, aan te vullen en te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging of om de publicatie ervan tijdelijk of volledig te staken. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en vrijblijvend.

 

4. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

Referenties en links

 

We distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte sites op onze website. Deze uitleg is geldig voor alle externe links op deze website. Hierbij verklaart AIR Global Executive Search expliciet dat op het moment van de koppeling geen illegale inhoud op de gelinkte site verscheen. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige rangschikking, inhoud of auteurschap van de gelinkte sites die zijn gewijzigd na het linken ervan. Deze adoptie is geldig voor alle interne links op de eigen site en voor buitenlandse links op de partnersites.

 

5. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

auteursrechten

 

AIR Global Executive Search streeft ernaar het copyright van al het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd te respecteren. Alle genoemde en indien van toepassing anderszins beschermde handelsmerken en logo's vallen onder de specifieke auteursrechten. Het copyright van al het materiaal dat eigendom is van AIR Global Executive Search ligt bij AIR Global Executive Search. AIR Global Executive Search heeft alle rechten, inclusief de rechten op reproductie, duplicatie en distributie (datanetwerken, datadragers).

 

6. AIR Global Executive Search internationale werving en interim management :

 

Rechtsgeldigheid

 

Deze algemene disclaimer maakt deel uit van het materiaal dat wordt aangeboden op de AIR Global Executive Search-website. Als een van de voorwaarden ongeldig wordt verklaard op grond van de relevante wetten, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

 

Image de NASA
bottom of page